^ Do góry

MOW JAWOREK ZAPRASZA STUDENTÓW DO ODBYCIA PRAKTYK / PROWADZENIA BADAŃ               JESTEŚ ABSOLWENTEM MOW w JAWORKU? NAPISZ DO NAS!               lubie-to-png POLUB NAS NA FACEBOOKU               SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA DLA NASZYCH SPONSORÓW               baner

WODNY ŚWIAT

WYPRAWA NA NARTY

SPORT SPOSOBEM NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ

GALERIA MOW

NASZE OSIĄGNIĘCIA

NASZE PUBLIKACJE

STREFA PRACOWNIKA

STATYSTYKI

Dzisiaj147
W tym tygodniu147
Wszystkich228474

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNO - -EKOLOGICZNA

Misja i wizja

KONCEPCJA PRACY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W JAWORKU NA LATA 2013-2015  [pobierz]

MISJĄ NASZEJ PLACÓWKI JEST:

       

       I.            STWORZENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH POWRÓT DO SPOŁECZEŃSTWA MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE

                        II.            PRZYGOTOWANIE WYCHOWANKA DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I ZASADAMI MORALNO – PRAWNYMI

                 III.            WSPIERANIE ROZWOJU I ZAINTERESOWAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH

                         IV.            KSZTAŁTOWANIE POSTAW ŻYCZLIWOŚCI, TOLERANCJI I WZAJEMNEGO SZACUNKU

          V.            WSZECHSTRONNY ROZWÓJ POPRZEZ WYPOSAŻENIE W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE ORAZ KOMPETENCJE SPOŁECZNE, MORALNE I DUCHOWE

                         VI.            PRZYGOTOWANIE DO KONTYNUACJI NAUKI I PORUSZANIA SIĘ NA RYNKU PRACY

           VII.            ELIMINOWANIE AGRESJI, PRZEMOCY ORAZ ZACHOWAŃ SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANYCH I NIEAKCEPTOWANYCH

        VIII.            PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU I SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

                         IX.            KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNE CZYNY.

 

             WIZJA OŚRODKA

            Nasze działania będą realizowane poprzez:

       1.   Dokonywanie szczegółowej diagnozy pedagogicznej, psychologicznej i resocjalizacyjnej każdego    wychowanka.

          2.      Opracowanie i realizację, w porozumieniu z wychowankiem, Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego.

              3.      Rozwój pasji, zainteresowań i zdolności wychowanków.

              4.      Kształtowanie reguł współżycia społecznego opartych na zasadzie samorządności.

       5.  Tworzenie i realizowanie spójnego programu wychowawczego oraz profilaktyki w ścisłej współpracy pracowników Ośrodka.

             6.      Indywidualne traktowanie każdego wychowanka.

        7    Tworzenie atmosfery wychowawczej sprzyjającej zaangażowaniu się podopiecznych w procesy własnej resocjalizacji i profilaktyki.

             8.      Udział wychowanków w przedsięwzięciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

             9.      Doradztwo psychologiczno - pedagogiczne i zawodowe.

     10.  Współpracę z instytucjami, organizacjami świadczącymi usługi specjalistyczne w dziedzinie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, medycznej i socjalnej.

           11.  Współpracę z organizacjami pozarządowymi w kraju.

        12.  Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych praca poprzez samodoskonalenie i poszanowanie nowych metod i form pracy.

           13.  Współpracę z rodzinami w kierunku budowania prawidłowych relacji.